Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

De angst heerst

leave a comment

Gevelsteen leeuwenkopDe VVD vindt dat de politie mensen overal en altijd moet kunnen fouilleren, ook als er geen verdenking tegen hen bestaat. Het klinkt stoer, maar de effectiviteit van preventief fouilleren staat allerminst vast. Bij de algemene identificatieplicht is verder gebleken dat de politie, als ze eenmaal een machtsmiddel heeft, dat ook gebruikt en misbruikt. De politie vroeg in veel gevallen ten onrechte om identificatie, zo bleek bij de rechter. Gegarandeerd dat dat nog veel vaker voorkomt dan we weten, want niet iedereen stapt voor zoiets naar de rechter. De politie de vrijheid geven om te fouilleren zonder daar beperkingen aan te stellen is dus uiterst onverstandig. De VVD wil zich blijkbaar profileren als de partij van law and order.

Wat is ons landje doorgeschoten op het gebied van veiligheid. Sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001 en de idiote ‘oorlog’ van Bush tegen het terrorisme is de westerse wereld met Nederland als ijverigste jongetje van de klas het spoor goed bijster. De vingerafdrukken in het nieuwe paspoort bewaart de Nederlandse overheid in een centraal bestand (geen vereiste van de Europese Unie) met alle gevaren van dien. Bel- en internetgevens van iedere burger worden extra lang bewaard. Nederland is kampioen in telefoons afluisteren. De effectiviteit van al die maatregelen is twijfelachtig, maar elk incident wordt aangegrepen om meer maatregelen te nemen, ook als die een inbreuk zijn op de privacy. De bodyscan op Schiphol werd snel doorgedrukt naar aanleiding van een aanslagpoging.

Van een evenwichtige belangenafweging tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheidsmaatregelen is al lang geen sprake meer. Ook bij de invoering van de OV-chipkaart en het elektronisch patiëntendossier komt de bescherming van de privacy er zeer bekaaid vanaf. Nederland, waar ben je mee bezig? Het is uiterst dom om maatregelen te baseren op incidenten. Angst is een slechte raadgever.

Maart 2010

Meer commentaren Nederland

Written by Bert Ernste

januari 14th, 2011 at 9:48 pm

Leave a Reply