Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Nederlandse Afghanistan missie, kan dat?

one comment

Met enige verbazing heb ik de discussie over de Nederlandse bijdrage aan de inspanningen in Afghanistan gevolgd. Als ik het goed begrijp wilde de NAVO dat we politieagenten gaan opleiden in zes weken. Vanwege het argument dat je in zes weken alleen maar enkele basisvaardigheden als schieten en dergelijke kunt aanleren, zeker aan analfabeten (terecht argument), gaat Nederland nu een politietraining geven van achttien weken. Daardoor is er tijd voor lesgegeven in taal en schrijfvaardigheden, mensenrechten, wetskennis en goed bestuur. Verder geeft de regering de garantie dat de door Nederland opgeleide politieagenten niet ingezet worden voor militaire acties.

Het lijkt hoogst twijfelachtig dat die laatste garantie gegeven kan worden. Niet alleen valt de politietraining onder de NAVO, een militaire organisatie, maar in de verwarrende situatie van Afghanistan lijkt zo’n garantie niet handhaafbaar.

Nog veel vreemder lijkt mij het idee dat Nederland met zijn relatief geringe bijdrage in Afghanistan een geheel eigen opzet mag kiezen voor de politietraining. Een cursus van zes of achttien weken maakt nogal een verschil. Geloven wij nu echt dat er straks alleen in de provincie Kunduz, waar de Nederlanders gaan opereren, goed opgeleide politieagenten zijn, terwijl overal elders de cursus van zes weken wordt gegeven, die de NAVO voor ogen stond?

Aanvulling februari 2011: Er zijn nog steeds niet genoeg trainers voor de Afghaanse politie gevonden (NRC) en Nederland krijgt de ruimte de training drie keer zo lang te maken? Ook de berichten uit Afghanistan lijken te bevestigen dat het gaat om Haagse afspraken, die in Afghanistan totaal onrealistisch zijn.

28 maart 2011: de Navo ziet niets in een eenzame Nederlandse aanpak tussen de rest, wat vervolgens weer wordt ontkend. Vreemd: de nieuwsberichten spreken nu van politietrainingen van acht in plaats van zes weken, maar Groen Links had toch achttien weken bedongen?

Meer commentaren

Januari 2011

Written by Bert Ernste

februari 15th, 2011 at 8:35 pm

One Response to 'Nederlandse Afghanistan missie, kan dat?'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Nederlandse Afghanistan missie, kan dat?'.

  1. […] Haag wil maar wat graag doen wat de Verenigde Staten vragen. De nieuwe Afghanistanmissie met zijn schier onmogelijke Nederlandse (of liever Haagse) invulling om maar mee te kunnen doen is er een voorbeeld […]

    Bert Ernste

    29 apr 11 at 08:36

Leave a Reply