Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Palestijnse staat en omgekeerde wereld

one comment

De Palestijnen willen erkenning als staat bij de Verenigde Naties. Volgens het recht op zelfbeschikking hebben de Palestijnen het volste gelijk een eigen staat op te eisen. Het conflict tussen Israel en de Palestijnen kan alleen worden opgelost door de illegale bezetting van Palestijns gebied door Israel ongedaan te maken en de Palestijnen een eigen staat te geven. De noodzaak van een eigen staat voor de Palestijnen is dan ook al herhaaldelijk vastgesteld en in woorden beleden.

Israel staat evenwel in de weg. Dit land gedraagt zich als een schurkenstaat door het internationale recht naast zich neer te leggen en tegen talloze resoluties van de Verenigde Naties in Palestijns gebied niet alleen bezet te houden, maar daar zelfs op grote schaal joodse nederzettingen te bouwen. Het is evident dat je daarmee geen vrede schept. Het is overduidelijk dat de Israëlische overheid dat ook helemaal niet wil.

Vanwaar dan de druk van de Verenigde Staten en andere landen op de Palestijnen om in de VN niet te vragen om erkenning als staat? De Palestijnen zouden volgens de VS een eigen staat moeten verkrijgen door onderhandelen. Onderhandelen vergt evenwel een minimum aan fatsoen bij de onderhandelaars. Israel bewijst al meer dan veertig jaar de grondrechten van de Palestijnen totaal niet te erkennen. De onderhandelingen zijn dus gedoemd te mislukken en doen dat dus ook. Dat de Palestijnen naar de wapens grijpen en niet willen wachten tot de Israëlische politiek tot inkeer komt, is zeer begrijpelijk.

Zijn de Palestijnen dan lelieblanke lieverdjes, die alles doen volgens rechtstatelijke beginselen? Nee, zeker niet. Als bovenliggende partij met grote militaire macht (vaak disproportioneel ingezet) is Israel echter het grootste obstakel voor vrede in het Midden-Oosten. Het land knijpt de Palestijnse gebieden bewust economisch af. Dat gebeurt onder het mom van terrorismebestrijding, maar de Israelische boycot strekt zich veel en veel verder uit dan wapens en dergelijke. Het leven in de Palestijnse gebieden blijft daardoor miserabel. Daarmee houdt Israel de Palestijnse woede in stand en de voedingsbodem voor terrorisme vruchtbaar.

Als er in Israel een andere politieke wind zou gaan waaien, zijn de problemen niet van de ene op de andere dag verdwenen. Het zou echter een eerste en noodzakelijke stap zijn om echte onderhandelingen te kunnen beginnen. Dat de Palestijnen daar niet (meer) in geloven en nu langs andere weg (via de VN) vast erkenning als staat willen, is volstrekt logisch. Symbolen zijn belangrijk en met dit Israel zijn echte onderhandelingen onmogelijk.

Het is de omgekeerde wereld dat de VS nu tegen de Palestijnen zeggen: “ga praten met Israel, dat is veel beter”. In de nieuwsberichten volgen de meeste media slaafs dat idee. Dat Israel het internationale volkenrecht al tientallen jaren aan zijn militaire laars lapt, ach, daar hebben we het nauwelijks meer over.

Lees ook ‘Palestijnse staat is in ieders belang’ en ‘Obama’s Palestinian Veto: Let’s Be Honest’.

Meer commentaren | Meer mediacommentaren

Written by Bert Ernste

september 22nd, 2011 at 2:16 pm

One Response to 'Palestijnse staat en omgekeerde wereld'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Palestijnse staat en omgekeerde wereld'.

  1. H-e-l-e-m-a-a-l mee eens. Erkenning van een Palestijnse staat en steun bij de opbouw daarvan zou de situatie in het Midden-Oosten sterk verbeteren en de spanningen in de wereld op de duur aanmerkelijk kunnen verminderen. Gelukkig denken steeds meer landen daar zo over, onder andere Brazilië waar ik nu woon. Het enige dat de erkenning door de VN nu nog kan tegenhouden is een veto van de USA in de Veiligheidsraad. Dat toont meteen aan hoe vreemd dat vetorecht is. Barack Obama voelt vast ook wel aan dat hij daarmee bewijst dat het vetorecht uit de tijd is. Maar ja, die lobby van Joodse zijde in de USA … En de Nederlandse regering die daar slaafs achteraan blijft lopen, zonder te kunnen uitleggen waarom onderhandelingen een beter resultaat zouden opleveren dan erkenning door de VN. Het is aan alle kanten duidelijk dat Israël er alleen maar op uit is een situatie te scheppen waarin een Palestijnse staat steeds minder mogelijkheden krijgt. Dat meer geweld daarvan het gevolg kan zijn hoeft niemand te verbazen, en al helemaal Israël zelf niet, dat fysiek, psychisch en politiek geweld niet schuwt.

    Constant Coolsma

    22 sep 11 at 16:46

Leave a Reply