Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

West Papua petitie te kort door de bocht

11 comments

Foto papua demonstrant met bord: Regering vergeet ons niet!Omdat ik vaak over West Papua, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (tot 1962), heb geschreven, kreeg ik het verzoek om een petitie tegen het Indonesische optreden in het gebied te tekenen.

Dat deed ik ook bijna, want het staat als een paal boven water dat de bevolking van West Papua nooit heeft gekozen voor aansluiting bij Indonesië. De volksstemming van 1969 was doorgestoken kaart. Sindsdien kent West Papua een onderdrukkend Indonesisch regime, dat keihard optreedt tegen dissidenten. Zo staat er vijftien jaar gevangenisstraf op het hijsen van de vlag, die onder Nederlands bewind vast ontworpen was voor het onafhankelijke West Papua. Martelingen van en moord op opposanten van het regime zijn aan de orde van de dag. Verder profiteert de lokale bevolking nauwelijks van de rijkdommen van het land. De opbrengsten gaan overwegend naar Djakarta en internationale bedrijven.

Het ligt dan ook voor de hand om, zoals de petitie doet, te eisen van de Nederlandse regering dat die zich inspant om de schendingen van de mensenrechten in het gebied tegen te gaan. En zelfs, zoals de petitie vraagt, om zich hard te maken voor een nieuwe en nu eerlijke volksstemming, waarin de bevolking van West Papua zich uitspreken voor of tegen aansluiting bij Indonesië. Althans in beginsel.

Echter, de petitie wil de zogenoemde transmigranten, Indonesiërs van andere eilanden die zich in West Papua hebben gevestigd, uitsluiten van dat referendum. Vele van die transmigranten wonen evenwel al jaren in West Papua en zijn er zelfs geboren. Die kun je, ondanks de voorgeschiedenis, niet zo maar hun rechten ontnemen. De gewone mensen onder hen zijn veelal ook slachtoffers van het Indonesische regime en van de geschiedenis. De geschiedenis terugdraaien en de ruim veertig jaar na de fraudulente volksstemming negeren, zoals de petitie wil, kan niet meer. Als er al een nieuwe volksstemming komt voor de oorspronkelijke bewoners van West Papua, zal die gepaard moeten gaan met een oplossing voor de immigranten. De petitie gaat in deze veel te kort door de bocht.

Hier dus een vlammend woord van protest tegen het Indonesische regime in West Papua, maar geen ondertekening van die petitie. Beide zullen overigens weinig uithalen. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, helaas.

Aanvulling september 2016:
De petitie kan nog steeds ondertekend worden. Dagblad Trouw besteedde er weer aandacht aan (betaald). Wat mij betreft is een nieuwe volksstemming (principieel geheel terecht) zónder een oplossing voor de transmigranten nog steeds onaanvaardbaar.

Meer West Papua

11 Responses to 'West Papua petitie te kort door de bocht'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'West Papua petitie te kort door de bocht'.

 1. Beste Bert, ondanks dat u ervoor kiest om niet de petitie te tekenen blijkt uit uw verhaal dat u begaan bent met de Papoea-bevolking. Ikzelf ben dat ook en ik heb wel de petitie ondertekend. Ik leg u graag uit waarom en hoop u te overtuigen hetzelfde te doen.

  Het Indonesische regime heeft precies gemikt op hetgeen dat u concludeert. ‘Er wonen nu zoveel Indonesiers…. Die kan en mag je niet uitsluiten!’

  De petitie richt zich op het leed van de Papoea’s. Wel tekenen is ook voor de slachtoffers van transmigratie beter.

  Oscar den Ouden

  25 okt 11 at 13:25

 2. Ja hoor… Op deze manier komen we over een paar decennia tot de conclusie dat er geen Papua’s meer zijn en het op een na grootste regenwoud ter wereld niet meer bestaat. U vertelt van achter uw bureau dat het hier niet helemaal klopt en daar niet helemaal past… Maar ondertussen gaat de genocide gewoon door! Het ergste vind ik dat u dat weet en er toch voor kiest om geen actie te ondernemen… Jammer!

  “Throughout history, it has been the in-action of those who could have acted; the indifference of those who should have known better; the silence of the voice of Justice when it mattered most, that has made it possible for evil to triumph.” (Haile Selassi I)

  Natuurlijk gaat de petitie niet uitgebreid in op alle aspecten die in potentie problemen opleveren of waarover op dit moment nog geen volledige duidelijkheid is. Maar het is toch ook logisch dat de petitie geen open uitnodiging moet zijn aan Java om versneld voor de zekerheid nog maar ettelijke honderden of duizenden transmigranten te verschepen, of nog meer Papua’s uit te moorden! Het gaat erom dat we actie ondernemen. Of moeten we nog 50 jaar gaan steggelen over hoe dan, als, wat, wanneer, mits, …? Ik vind het echt verschrikkelijk dat mensen die weten wat daar gaande is toch op gronden zoals door u hier genoemd, kiezen om niets te doen tegen de genocide. Maar goed, het is natuurlijk niet voor niets al 50 jaar gaande…

  Irene

  25 okt 11 at 13:36

 3. Hoe langer ik erover nadenk ik, hoe erger ik uw artikel vind.

  ‘Weet je wat? Ik schrijf een redactioneel stuk om mensen te laten zien dat ik principes heb en laat de onderdrukking doorgaan.’

  Kort door de bocht meneer Bert Ernste, ik hoop uw naam te zien in de lijst met handtekeningen.

  Oscar den Ouden

  25 okt 11 at 14:14

 4. Dank voor alle reacties.

  Ik vermag echter niet inzien waarom het niet tekenen van de petitie hetzelfde is als de onderdrukking door laten gaan. Laten we nou eerlijk zijn, die petitie is het afgeven van een signaal, niet meer en niet minder – net als mijn artikelen over West Papua “van achter mijn bureau”. Niks mis met signalen afgeven, integendeel, maar overschat het effect niet.

  Er zit inderdaad een duivels dilemma in het feit dat de Indonesische regering een voldongen feit heeft gecreëerd door andere bevolkingsgroepen naar West Papua te laten verhuizen. Het gaat evenwel hoe je het ook wendt of keert wel over mensen, ook gewone mensen. Wil je bevolkingsgroepen niet discrimineren, zoals de Indonesische overheid doet, dan moet je daar wat mee. Jammer dat jullie ook nu niet ingaan op de vraag wat er met hen moet gebeuren, als er een nieuw, eerlijk referendum komt (mogen ze blijven in een onafhankelijk West Papua; zo ja, hoe de onderlinge verhoudingen herstellen; zo nee, wat dan, etc.).

  Enkele meer persoonlijk getinte reacties heb ik naar de prullenmand verwezen. Laten we het op inhoud houden.

  Bert Ernste

  25 okt 11 at 15:14

 5. Beste meneer Ernste,

  De petitie is volgens u ‘slechts’ het afgeven van een signaal wat we volgens u niet moeten overschatten. Daarmee onderschat u m.i. het niet afgeven van een signaal. Het is niet voor niets dat internationale journalisten uit West-Papua worden geweerd en hulporganisaties het land uit worden gezet. Dat is omdat de Indonesische regering de kracht van de media kent en daarom koste wat kost wil voorkomen dat het publiek weet wat er gaande is. Het is daarom des te belangrijker dat wij de Papua’s meehelpen een signaal af te geven! Daarmee laten wij zien dat de wereld wel degelijk meekijkt en op de hoogte is van wat er gaande is. Hier kan Nederland helpen – iets wat in mijn optiek al veel eerder had moeten gebeuren, uit oogpunt van de mensenrechten in het algemeen en de gedane belofte waarover in de petitie gesproken wordt in het bijzonder. De politiek heeft dit al die decennia lang nagelaten, om redenen bij u ongetwijfeld bekend. Wij hebben in Nederland de vrijheid en mogelijkheid door middel van petities onderwerpen bij de politiek ter discussie te stellen. Ik hoop daarom van harte dat mensen de petitie steunen. Dat signaal is wel degelijk heel belangrijk, temeer omdat het een van de weinige mogelijkheden is die er zijn om West Papua op de (internationale) agenda te krijgen. Hoeveel mensen moeten er nog vermoord worden, hoeveel vrouwen nog verkracht, hoeveel regenwoud nog gekapt en hoeveel milieu door mijnbouw en gif verwoest voordat Indonesië wordt aangepakt? Als we niets doen, dan zal het land met de grootste diversiteit aan flora en fauna (als dat niet al verleden tijd is) binnenkort compleet verwoest zijn – en alle Papua’s uitgeroeid. We zijn al een heel aardig stuk op weg zoals u weet. Vindt u het dan op dit moment opportuun om dat ene aspect – het uitsluiten van transmigranten van het referendum dat wordt gevraagd – struikelblok te maken?

  Een oplossing voor het probleem is lastig, dat ben ik met u eens en ik heb daarvoor helaas ook geen pasklare oplossing. Wellicht is het mogelijk op basis van natuurlijke afstamming een onderscheid te maken. Ik ben daar normaliter absoluut geen voorstander van, ben het met u eens dat dat racisme is, maar de situatie is anders dan in een vrij land. U weet ook dat heel het transmigratie-programma van de Indonesische overheid een tactiek is om de invloed van Java op de andere eilanden te vergroten. De hele kolonisatie van het land door Indonesië is illegaal. Met het geven van stemrecht over het lot van West Papua aan de bezetter, ontneem je Papua’s dus weer het recht op ZELFbeschikking.

  Er zijn ongetwijfeld nog andere manieren te bedenken om een eerlijker referendum te organiseren, maar op dit moment vind ik het nog niet belangrijk daarover te discussiëren. Het is namelijk eerst zaak het politiek bespreekbaar te krijgen en daarom is het van cruciaal belang dat mensen de petitie ondertekenen. DE GENOCIDE MOET STOPPEN en dat bereiken we nooit als we blijven twisten over mogelijke hindernissen die in het verschiet liggen. Natuurlijk, als er straks onafhankelijkheid komt, komen er nog genoeg hindernissen en uitdagingen. Maar als we daar nu al op focussen komen we nergens.

  Hartelijke groet en hartwijsheid toegewenst.

  Irene

  25 okt 11 at 19:26

 6. Ik ben het absoluut met u eens dat er een menswaardige oplossing moet komen – ook voor de transmigranten. Mensenrechten kun je niet selectief toepassen… Toch lukt het Indonesia al 50 jaar lang om de mensenrechten selectief met voeten te treden, met goedkeuring van de internationale gemeenschap. Vandaar dat ik het met volle overtuiging wel eens ben met de petitie en vind dat het nu eens tijd wordt dat we opkomen voor de rechten van de Papua’s.

  Irene

  25 okt 11 at 20:30

 7. Inderdaad is geen signaal afgeven niet goed, hoewel ik niet het idee heb dat deze petitie nu hét signaal is dat het verschil gaat maken. Er worden voortdurend luide en duidelijke signalen over West Papua afgegeven door mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch, International Crisis Group, senatoren van de Verenigde Staten en vele anderen. Ze worden door de machthebbers voortdurend genegeerd, want die willen Indonesië te vriend houden. En de media schrijven er weinig over. Dat is inderdaad tragisch.

  Een petitie om de grove schendingen van mensenrechten in West Papua te stoppen, zou ik graag steunen. Ook een oproep voor het vestigen van een rechtsstaat, democratie met alles wat daar bij hoort in West Papua (ook in Indonesië trouwens) steun ik ten volle.

  Een oproep voor een referendum in West Papua zonder de transmigranten en vervolgens zeggen: hoe het met die transmigranten verder moet zien we later wel, steun ik dus -uit volle overtuiging- niet. Een kant-en-klare oplossing hoeft niet in de petitie, is ook heel lastig, maar na de eis voor een referendum zonder transmigranten, was een zin over een menswaardige oplossing voor hen wel op zijn plaats geweest. Uit sommige (niet alle) reacties leid ik af dat dat voor sommigen geen vraagstuk is, maar mensenrechten kun je niet selectief toepassen.

  Bert Ernste

  25 okt 11 at 20:12

 8. Mijn vrouw en ik hebben een paar jaar een familie gesteund,zodat de kinderen naar school konden!Wij vinden dat de reactie over de nalatigheid van onze regering veels te laat is!Wat ik op bij een komsten van anderen nieuwguinea gangers hoor die daar op bezoek zijn geweest,komt het over dat ons koninklijk huis ook vergeten is om de afspraken bij de overdracht te kontroleren bij de andere instanties!Kortom wij hebben de papoea mensen volledig in de steek gelaten!!!!Waar wij als nederlanders een echte verbintenis mee hadden!!!
  jj van Lent gepensioneerd en oud nieuw guineaganger!

  jj van Lent gepensioneerd nieuwguinea ganger

  11 nov 11 at 14:55

 9. Ik pualani steunt de petitie en onder teken hem,waarom orang papoea beschouw ik niet alleen zijn we buren ik ben moluks maar ik beschouw hen als saudara famile en wij als eilanders moeten elkaar steunen,ook mijn volk wordt op de zelfde wijze be handelt en dat is mijn reden ik doe dit uit naam van mij zelf alleen ik ben verantwoordelijk en geen familie van mij hoop dat dit met respect behandelt wordt
  pualani maksoer ella

  pualani.

  17 nov 11 at 16:38

 10. Westerse solidariteit met verre landen, zoals West Papua is soms ingewikkeld. Lees dit interessante artikel en deze uitvoerige reactie.

  Bert Ernste

  16 jan 13 at 18:29

 11. Meer over de positie van immigranten in West Papua in dit artikel (The Interpreter, 2019).

  Bert Ernste

  12 okt 19 at 18:25

Leave a Reply