Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Eurocrisis, klimaat en kinderkamers

one comment

Foto kop uilEnkele kijk- en leessuggesties:

Eurocrisis
Allereerst zeer fraaie foto’s over de Eurocrisis in Europa, series uit Spanje, Portugal, Griekenland, Ierland en Letland. Indringende zwart-witfoto’s, al zijn ze daardoor ook een beetje afstandelijk. We zijn zo gewend aan kleur dat deze foto’s meer bij het verleden lijken te horen. Het is echter harde, hedendaagse werkelijkheid.

Klimaat
Ondertussen was 2012 een zéér slecht jaar voor het klimaat. De aandacht ging vooral uit naar de economische crisis en maatregelen ter bestrijding van de opwarming van de aarde verdwenen naar de achtergrond. Hier een opsomming van wat er mis ging. Lees en huiver.

Kinderkamers
Tenslotte een aantal foto’s van -zeer verschillende- kinderkamers wereldwijd. Zeer de moeite waard om even bij stil te staan.

Written by Bert Ernste

januari 1st, 2013 at 12:35 pm

One Response to 'Eurocrisis, klimaat en kinderkamers'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Eurocrisis, klimaat en kinderkamers'.

  1. De bovengenoemde zwart-witfoto’s van de huidige crisis in Europa doen enigszins denken aan de foto’s van de grote depressie van de jaren dertig van vorige eeuw, zoals deze of deze, al zijn die van een andere tijd en andere plaats. Het leed in de gezichten van de mensen is gelijk.

    (Met dank aan Constant Coolsma.)

    Bert Ernste

    1 jan 13 at 17:48

Leave a Reply