Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Democratie is niet gemakkelijk

4 comments

Foto van wand met graffitti en affiches

Utrecht 2013

Over democratie en verkiezingen valt veel te zeggen. Politici worden geacht naar hun achterban te luisteren, maar tevens het algemeen belang en de rechtsstaat te bewaken. Voorwaar een ingewikkelde taak, waar vele politici niet tegen opgewassen zijn.

Democratie is veel meer dan ‘meeste stemmen gelden’. Een meerderheid die minderheden onderdrukt of discrimineert bijvoorbeeld, is geen democratische meerderheid, want democratie houdt ook in dat iedereen gelijk bestaansrecht heeft.

Op de foto (van een gekraakt voormalig benzinestation) de kreet:

Als verkiezingen echt wat zouden uitmaken, dan waren ze allang verboden!

Cynisch?

Meer commentarenMeer foto’s

4 Responses to 'Democratie is niet gemakkelijk'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Democratie is niet gemakkelijk'.

 1. Democratie is volgens mij niet zo ingewikkeld. Wat ingewikkeld is, is het ophouden van de schijn van democratie.

 2. Welk probleem wordt er dan verborgen achter die opgehouden schijn?

  Bert Ernste

  9 jun 13 at 16:28

 3. Cynisch is het wel, ja. Maar het zet aan het denken. Een grond van waarheid zit er misschien wel in. In ieder geval kun je zeggen dat in veel landen verkiezingen weinig uithalen. De uitkomsten worden naar de hand van de machthebbers gezet of de gekozenen gaan hun eigen gang, ongeacht wat de kiezers met hun stemmen tot uiting hebben willen brengen.

  Constant Coolsma

  9 jun 13 at 15:48

 4. Er is veel over te zeggen. Zo veel dat alles hier te kort zal zijn.

  Veel mensen ervaren inderdaad dat er ‘niet naar hen geluisterd wordt’ door de politiek. Deels hebben ze gelijk, deels is het egoïstisch onderbuikgevoel, omdat ze – zeg maar – hun zin niet krijgen.

  Politiek is tenslotte een kwestie van belangen tegen elkaar afwegen en dat lijken veel kiezers vaak te vergeten. Dat komt ook doordat politici inspelen op de onderbuik en meer beloven dan ze kunnen waarmaken en de soms lastige belangenafweging niet duidelijk maken.

  Afijn, de cynische kreet hierboven zette me inderdaad aan het denken. Voor mij is hij grappig, maar uiteindelijk wel te cynisch. Al kent de democratie vandaag de dag wel veel problemen, vrees ik.

  Bert Ernste

  9 jun 13 at 16:48

Leave a Reply