Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Openbare lagere school

2 comments

Foto van gevel school

Utrecht (Lombok) 2017

Lagere school, die heet inmiddels basisschool en ‘lager’ is inmiddels beladen, zo lees ik in Trouw: Lager geschoold betekent lager gesteld.

Written by Bert Ernste

april 20th, 2018 at 5:24 am

2 Responses to 'Openbare lagere school'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Openbare lagere school'.

  1. Ik heb het woord lagere school nooit ervaren als LAGER . Nu dan maar basis school om niet te diskwalifiseren

    Marie Sassen

    20 apr 18 at 10:16

  2. Hij heette natuurlijk lagere school omdat hij de basis-school was. Daar begon je je opleiding. De term raakte volgens mij besmet toen mensen met een opleiding op hoger niveau (hogere burgerschool bijvoorbeeld) met een hoger inkomen en met meer aanzien werden gewaardeerd.

    Constant Coolsma

    20 apr 18 at 12:05

Leave a Reply