Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Gewapende burgers: de Landstorm

one comment

Foto van standbeeld van man met geweer en spade

Rhenen (Utrecht) 2019

Op de erebegraafplaats op de Grebbeberg staat ook een beeldje van een Landstormer, gewapend met spade en geweer. De landstorm is een leger van bewapende burgers dat opgericht werd ter ondersteuning van het reguliere leger, zo lees ik op Wikipedia.

One Response to 'Gewapende burgers: de Landstorm'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Gewapende burgers: de Landstorm'.

  1. Landstorm. Ik had het al eens opgezocht nadat ik de naam op een soort oorkonde had gelezen dat aan iemand in onze familie is gegeven (in 1920 blijkens de datum). Een oorkonde die met de nodige zeer ouderwets aandoende taal opgesteld is. Van ‘Den Vaderlant ghetrouwe’ bovenaan tot de hoofdtekst die leest: ‘Uit waardeering , voor het zich in woelige tijden ter beschikking stellen van de Regeering om het GRONDWETTIG GEZAG te handhaven, wordt deze gedenkplaat aangeboden door de Nationale Landstorm-Commissie aan ’. En daaronder zo’n dertien handtekeningen, zonder verdere aanduiding van welke hoogwaardigheidsbekleders deze zouden zijn.

    Roland

    14 mei 21 at 07:44

Leave a Reply