Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘actiegroep’ tag

Kernenergie en emotie

leave a comment

Nu in Japan verschillende kerncentrales voor een forse uitstoot aan radioactieve straling dreigen te zorgen als gevolg van de aardbeving en tsunami, laait de discussie over de veiligheid van kernenergie weer op. Het is natuurlijk niet goed om die afweging te maken in de emotie van het moment. Net zo min als het goed is om de discussie te voeren aan de hand van de kernenergielobby.

Hoe maak je de afweging dan wel? Kernenergie is een complex wetenschappelijk onderwerp, waardoor je afhankelijk bent van deskundigen. De deskundigen van de anti-kernenergielobby (milieuorganisaties) klinken voor leken minstens zo overtuigend als de deskundige voorstanders van kernenergie.

Mijn grootste twijfel komt voort uit het feit dat we nu al tientallen jaren branden en andere ongelukken in chemische bedrijven beleven, waarbij de deskundigen van de overheid steevast zeggen “gevaarlijke stoffen vrijgekomen, maar geen gevaar voor de volksgezondheid”.

Ik ben geen deskundige, maar kan niet geloven dat zo veel chemische ongelukken nooit een gevaar voor de volksgezondheid hebben opgeleverd. Statistisch onmogelijk, dunkt mij. Hetgeen mijn geloof in deskundigen fors doet afnemen. Waar moet ik me dan op baseren?

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

maart 15th, 2011 at 2:19 pm