Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘discriminatie’ tag

Stereotypen: de Arabier 2

leave a comment

Een bericht over een Amerikaanse high school met een norse Arabier als logo trok mijn aandacht:

De mascotte van Coachella Valley High is een stereotype Arabier met één gefronsde stevige wenkbrauw boven beide boze ogen, een flinke haakneus, een zwarte baard en een krullende snor. Op de muren van het schoolgebouw prijken schilderingen van stoere Arabische mannen en schaarsgeklede oosterse vrouwen, zwevend op tapijten. De Arabier verdedigt al tientallen jaren de eer van Coachella Valley High, maar daar komt mogelijk verandering in. Amerikaanse Arabieren verenigd in de American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) ervaren de mascotte als een beledigende stereotypering.

Logo van Habib'szo schrijft De Volkskrant.

Het bericht deed mij meteen denken aan een keten van Arabisch fast food in Brazilië, Habib’s, die het logo hiernaast hebben. Ik schreef er al eens over.

Stereotypen bestrijden is goed (al slaat het soms door in een soort fundamentalisme), maar misschien moeten de actievoerders niet een lokale high school als doel nemen, maar de veel wijder opererende fast-foodketen.

In Brazilië, waar veel Brazilianen van Arabische afkomst wonen, heb ik nooit iets gehoord van protesten tegen het logo van Habib’s. Dat zal toch niet alleen maar zijn, omdat de Arabier van Habib’s niet nors kijkt.

Meer over Islam in Brazilië

Meer Brazilië

Written by Bert Ernste

november 9th, 2013 at 10:11 am

Democratie is niet gemakkelijk

4 comments

Foto van wand met graffitti en affiches

Utrecht 2013

Over democratie en verkiezingen valt veel te zeggen. Politici worden geacht naar hun achterban te luisteren, maar tevens het algemeen belang en de rechtsstaat te bewaken. Voorwaar een ingewikkelde taak, waar vele politici niet tegen opgewassen zijn.

Democratie is veel meer dan ‘meeste stemmen gelden’. Een meerderheid die minderheden onderdrukt of discrimineert bijvoorbeeld, is geen democratische meerderheid, want democratie houdt ook in dat iedereen gelijk bestaansrecht heeft.

Op de foto (van een gekraakt voormalig benzinestation) de kreet:

Als verkiezingen echt wat zouden uitmaken, dan waren ze allang verboden!

Cynisch?

Meer commentarenMeer foto’s

Religieus geïnspireerd gedrag staat niet boven de wet

leave a comment

De Staatkundig Gereformeerde Partij staat in de Tweede Kamer bekend om haar scherpe en consequente redeneringen, zeker als het om het staatsrecht gaat. De reactie van de partij na de uitspraak van de Hoge Raad dat ze vrouwen niet mag discrimineren is daarom verbazend. De partij zegt: “Ons wordt de mogelijkheid onthouden om een eigen vereniging in te richten zoals leden dat op grond van onze lezing van de Bijbel willen. Dat is een inperking van de eigen vrijheid”.

Inderdaad, zo perken wij in een democratie ook de vrijheid in van -al dan niet religieus geïnspireerde- clubs die homoseksuelen discrimineren, en van uitgaansgelegenheden die de gekleurde medemens buiten de deur willen houden.

Het is een uiterst kromme en gevaarlijke gedachte dat religieus geïnspireerd gedrag boven de wet zou staan.

April 2010

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

januari 25th, 2011 at 2:12 pm

Eerste contact. Indianen vol zonde, onschuldig of wat?

leave a comment

Mensen vinden het maar moeilijk om met andere culturen om te gaan. Ook bij de eerste contacten met de indianen van Brazilië waren de meningen zeer verdeeld.

De capucijner pater Claude d’Abbeville maakte deel uit van de Franse expeditie, die in wat nu de Braziliaanse deelstaat Maranhão is, France Équinoxiale stichtte met Saint Louis, later São Luís, als hoofdstad ter ere van Lodewijk XIII. D’Abbeville schrijft over de indianen en concludeert in zijn boek Histoire de la mission des pères Capucins en l’isle de Maragnan et terres circonvoisins dat de naaktheid van de indianen duidt op zuivere zielen, net als Adam en Eva in het paradijs. Ze kennen de erfzonde niet. Het begin van de mythe van de ‘nobele wilde’.

Boek LeryDe Franse calvinist Jean de Léry was lid van de Franse expeditie die in de baai van Guanabara (waar nu Rio de Janeiro ligt). Daar probeerde de Fransen de kolonie France Antarctique te stichten, onderwerp van de roman Rouge Brésil van Jean-Christophe Rufin (vertaald als Rood Brazilië). Hij had een totaal ander beeld van de indianen, zoals hij schrijft in zijn Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil. De naaktheid van de indianen is voor De Léry het bewijs dat de indianen helemaal geen onschuldige zielen zijn. De indianen zijn voor hem onbeschaafde mensen, die onvermijdelijk zondigen en geweld gebruiken. Ze hebben volgens De Léry geen verstand en zijn niet in staat het concept van een God te begrijpen. Dat zou onder meer blijken uit het feit dat ze geen plekken hadden voor erediensten.

Franciscaner pater André Thévet was samen met De Léry in de baai van Guanabara. Hij was wel in staat om door te dringen in de wereld van de indianen en hij probeerde niet om de indianen in bijbelse termen te interpreteren en in te delen. (Er was een hele discussie over van welke zoon van Noach de indianen afstamden.) Hij had door dat de indianen wel degelijk scheppinsgverhalen kenden en die in de vorm van legendes aan elkaar doorvertelden. Ze hadden ook een god: Monan, die hen strafte toen ze er een bende van maakten, volgens de verhalen.

Fascinerend om te zien hoe vooroordelen het velen onmogelijk maken om ‘de ander’ op waarde te schatten. Nog steeds, ondanks toegenomen kennis.

Maart 2010

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

januari 17th, 2011 at 9:13 am