Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘energie’ tag

Elektriciteitsdraden

2 comments

Foto van paal met elektriciteitsdraden

Foto van draadkluwen aan paalItanhaém (SP) Brazilië 2017

Elektriciteit (en telefoon, internet) wordt in Brazilië meestal bovengronds vervoerd, zoals deze elektriciteitspaal laat zien.

In stedelijke gebieden leidt het tot schier onontwarbare kluwens, zoals we eerder op dit weblog zagen (tweede foto).

Written by Bert Ernste

april 7th, 2019 at 5:59 am

De marketingpraktijken van de Vereniging Eigen Huis

one comment

Logo Eigen HuisDe Vereniging Eigen Huis biedt collectieve inkoop van energie aan. Een goed idee. Iedereen kan mee doen, ook niet-leden van de vereniging, zo stond in de e-mail van de werving. Om een offerte te krijgen moeten de cijfers van het energieverbruik worden verstrekt. Enige tijd later later valt een aanbod in de e-mailbrievenbus. Dan komt de aap uit de mouw: nu blijkt ineens dat lid worden van de Vereniging Eigen Huis toch nodig is om van het aanbod gebruik te maken. Weliswaar is het eerste jaar gratis, maar het is natuurlijk misleidend om te zeggen dat niet-leden ook mee kunnen doen.

De klacht over deze koppelverkoop en het feit dat de Vereniging Eigen Huis daar niet van meet af aan transparant over is, leidt tot excuses … voor “het verkeerde gevoel hebben gegeven”, niet voor de vuige marketingpraktijken.

Die marketingpraktijken gaan gewoon door, zo blijkt als ik – ondanks mijn klacht – opnieuw een aanbod voor collectieve inkoop van energie krijg. Dan blijkt ook nog eens dat de e-mails van de Vereniging Eigen Huis geen link hebben om van de mailing list te worden verwijderd.

Pardon? Een consumentenorganisatie die doet aan koppelverkoop zonder dat vanaf het begin te melden? En geen opt-outlink in de mailings?

Achteraf gezien was ik naïef om mee te doen, want ik had (toegegeven: jaren geleden) al eens een aanvaring met de Vereniging Eigen Huis gehad. Zij werkten samen met de verwarmingsfirma Feenstra Service. Leden kregen korting op diensten van Feenstra en de Vereniging deed elke twee jaar onderzoek naar het serviceniveau van die firma. Na een onthutsende serie slechte ervaringen met Feenstra vroeg ik dat onderzoek op. De Vereniging Eigen Huis wilde dat onderzoek niet overleggen. Hoogst waarschijnlijk deden ze dat onderzoek helemaal niet en was ook dat slechts marketingpraat.

Sponsoring door bedrijven is voor consumenten- en patiëntenorganisaties een potentieel hellend vlak.

Meer columns | Meer Nederland

Written by Bert Ernste

februari 4th, 2014 at 6:05 pm

Provinciale electriciteitswerken

2 comments

Foto van ingemetselde tegels met tekst: Provinciale Electriciteitswerken

Doetinchem 2013

Vroeger waren basisvoorzieningen als de gezondheidszorg, de post, het openbaar vervoer, gas, water en licht voorbehouden aan de overheid. Daarvan getuigt de tekst op de tegels van dit transformatorhuisje.

Nu denkt de overheid dat de markt dat allemaal veel beter kan, vaak tegen beter weten en de inmiddels harde praktijk (spoorwegen bijvoorbeeld) in, maar de privatiseringstrein dendert verder.

Meer over problemen bij het privatiseren van nutsbedrijven hier en hier (maar er is natuurlijk veel meer).

Aanvulling 27 september 2013: lees vooral ook deze column.

Meer foto’s

Windmolens

leave a comment

Foto windmolenpark aan de overkant van het water, wolkenlucht

Gezien vanuit Delfzijl, Groningen 2012

Meer foto’s

Written by Bert Ernste

maart 8th, 2013 at 9:13 am

Dradenkluwens in São Paulo

one comment

De elektra in São Paulo stad loopt grotendeels bovengronds. Telefoondraden trouwens ook. In veel straten hangen hele dradenkluwens, soms met een rol extra meters draad voor toekomstige aansluitingen. Nadeel is de gevoeligheid voor bliksem. Bijna iedereen in Brazilië heeft daarom een stabilisator tussen stopcontact en computer, ook vanwege spanningsschommelingen als het niet bliksemt. Bij moderne apparatuur lijkt het nut overigens beperkt (link in het Portugees).

Foto dradenkluwen en flats

São Paulo (SP) Brazilië 2013

Meer foto’s

Written by Bert Ernste

januari 6th, 2013 at 8:11 am

Energiebedrijven geheimzinnig over herkomst steenkool

leave a comment

Foto kop uilNederlands energie komt voor zo’n dertig procent uit steenkolen. Twee jaar geleden ontstond er ophef over het feit dat Nederland steenkolen betrekt van mijnbouwbedrijven, die op grote schaal de mensenrechten schenden. Dat gebeurt met name in Colombia, Zuid-Afrika en Rusland.

De Tweede Kamer hield een hoorzitting en de brancheorganisaties in de energiesector begonnen een zogenoemde kolendialoog. Nu, twee jaar later, blijkt uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) dat de Nederlandse energiebedrijven nog steeds geen of onvolledige openheid van zaken geven, als het gaat om de herkomst van de in Nederland gebruikte steenkolen. Er is in die twee jaar door de ‘kolendialoog’ nauwelijks vooruitgang geboekt.

In de Volkskrant zegt de branche “Het doel is nog steeds de transparantie te verbeteren” en “Daar wordt nog steeds intensief over onderhandeld”.

Wie gelooft dat nog na twee jaar? De formulering dat daarover wordt “onderhandeld” zegt alles: over transparantie onderhandel je niet, als je een fatsoenlijk bedrijf bent, dat doe je gewoon. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ heet dat. We roepen het wel in Nederland, maar we doen het te weinig.

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

januari 24th, 2012 at 11:17 am

Kernenergie is centralistisch en ondemocratisch

2 comments

De discussie tussen voor- en tegenstanders van kernenergie is vooral een ‘welles-nietes’. ‘Veilig’ zeggen de voorstanders, ‘niet als je de risico’s van het afval meetelt’, antwoorden de tegenstanders. ‘Goedkoop’, zeggen de voorstanders, ‘niet als je de investeringen en de kosten voor afval meeneemt’, is het antwoord. ‘Kernenergie is schoon en duurzaam’ beweren de voorstanders, ‘niet waar, kijk naar afval en eindigheid uraniumvoorraad’, stellen de tegenstanders. Daar kom je dus niet uit.

In een breder verband is een sterk argument tegen kernenergie en ook tegen olie/gas als voornaamste energiebron: beide energievormen houden in dat we afhankelijk zijn van enorme staatsinvesteringen en/of van internationale conglomeraten voor de winning van de grondstoffen en de productie van de eindproducten. We trekken ten oorlog vanwege olie, het Midden-Oosten is mede een politiek kruitvat vanwege de oliebronnen daar. Ons energiemodel heeft vergaande politieke invloed.

Rob Wijnberg, hoofdredacteur van NRC Next stelde het onlangs scherp: de vraag is niet of kerncentrales veilig zijn. De vraag is welke maatschappij we willen. Kernenergie leidt tot monopolie van de macht:

[K]ernenergie is, net als olie en gas, een bijna volledig gecentraliseerde, sterk van de staat afhankelijke en ondemocratische energievorm. Kerncentrales bouwen en exploiteren zal, hoe veilig de technologie ook wordt, altijd voorbehouden blijven aan de machthebbers: het grootkapitaal en de staat. Je kunt als particulier nooit kernenergie produceren – al was het maar omdat de kosten voor beveiliging tegen aanslagen, rampen en de verspreiding van gevoelige kennis alleen door staten te dragen valt.

Hoe anders is dat met zonne- en windenergie. Met die bronnen staat ons een bijna volledig gedecentraliseerde energievoorziening in het vooruitzicht. Geen staatsbedrijven of corporaties meer die de levensaderen van onze samenleving in handen hebben, maar individuele burgers en kleine ondernemers die zelfvoorzienend zijn in hun energiebehoefte. Met een investering van circa 10.000 euro ben je nu al verlost van de maandelijkse energierekening en kun je overproductie leveren aan het elektriciteitsnet.

(Rob Wijnberg, Kernenergie hoort bij machthebbers)

Zie ook Hermann Scheer, Solar or nuclear?

Zie verder Crisis: laat ons allemaal meebeslissen over de economie

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

mei 4th, 2011 at 8:37 am

Besmette steenkool in Nederland

leave a comment

Nederlandse energiebedrijven maken gebruik van ‘besmette steenkool’, afkomstig van zeer bedenkelijke kolenmijnen, waar zelfs vakbondsleiders zijn vermoord. Laat dit gegeven even op u inwerken …

Zie het bericht in de Volkskrant.

Opvallende zin in het artikel: “De meeste Nederlandse energieproducenten willen niet zeggen van wie zij hun steenkool betrekken.”

Dat is buitengewoon veelzeggend.

Bedrijven hebben de mond vol over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, maar dat is maar al te vaak een oefening in public relations en geen echte, serieuze bedrijfsfilosofie, die door het hele bedrijf gedragen wordt.

Juni 2010

Zie ook Het democratisch tekort, kans voor links.

Written by Bert Ernste

februari 2nd, 2011 at 10:10 am

Eneco en adders onder de groene stroom

leave a comment

Logo EnecoEnergiebedrijf Eneco bombardeert de klant met e-mails, waarin het bedrijf onder meer schrijft: “Ecostroom kost precies hetzelfde als grijze stroom. (…) Er verandert niets aan uw contractvorm, u zit dus niet vast aan een meerjarig contract” “Het liefst levert Eneco aan al haar klanten groene stroom, maar daarvoor hebben we eerst uw toestemming nodig.”

Dat laatste klinkt vreemd, contract hetzelfde, maar de klant moet toestemming geven om op groene stroom over te gaan? Dus de vraag aan Eneco: “Kunt u mij uitleggen waarom u mijn toestemming nodig heeft om mij groene stroom te leveren, als dat volgens dezelfde voorwaarden gaat? Er is toch geen wet die u verbiedt om groene stroom te leveren aan al uw klanten, ook als ze daar zelf niet expliciet voor kiezen?”

Uit het antwoord van Eneco:
“Het is niet mogelijk om uw contract zonder uw toestemming over te zetten naar groene stroom. U heeft (van oorsprong) een contract voor grijze stroom. Voor groene stroom sluiten we een ander contract af, dit contract heeft wel dezelfde tarieven en voorwaarde als het contract voor grijze stroom. Omdat groene stroom een ander contract betreft, is het niet toegestaan dat Eneco dit zonder toestemming wijzigt. Wanneer we dit zonder uw toestemming zouden wijzigen is het contract voor groene stroom niet rechtsgeldig.”

Dat is weinig verhelderend. Het komt erop neer dat het moet, omdat het contract een ander contract is. Dat is natuurlijk geen antwoord, maar verschuift alleen de vraag: waarom een ander contract maken, als de voorwaarden hetzelfde zijn? Adders onder het gras?

Eneco legt het in tweede instantie zo uit:
“Wij zijn wettelijk verplicht om de klanten die een grijs contract hebben een nieuw contract af te laten sluiten omdat dit simpelweg een ander product is (de manier waarop het opgewekt wordt).”

Wat is dat voor wet, die verplicht om een ander contract te sluiten als de voorwaarden gelijk blijven? Het blijft gissen. Een mogelijkheid is dat prijsverhogingen op een andere manier geregeld zijn, zodat Eneco eerst de klanten binnen kan halen met de mededeling dat de prijzen gelijk zijn, maar later de prijzen kan verhogen. Bijvoorbeeld als de subsidie op groene stroom vervalt. Weten doen we het niet, want Eneco doet het voorkomen alsof er niets verandert.

Juni 2010

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

januari 30th, 2011 at 1:40 pm