Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘geloof’ tag

Godsdienst als beginsel van wetenschap?

one comment

Foto van planten in vensterbank en gevelsteen

Utrecht 2014

“De vreeze des Heeren is het beginsel der wetenschap”, zo stelt deze gevelsteen aan de hand van de bijbel.

Godsdienst en wetenschap hebben een moeizame relatie, lijkt mij, als ik denk aan het kerkelijk ongeloof in Galilei, die begreep dat de aarde om de zon draait en niet andersom. De moeizame omgang van veel kerkgenootschappen met de wetenschappelijke inzichten in de evolutie van mens, dier en plant en met de inzichten over het ontstaan van de aarde zijn een ander voorbeeld van de botsing tussen denkwerelden.

De vrees voor god als uitgangspunt voor wetenschap, zoals de gevelsteen wil, lijkt in elk geval echt ongezond.

Godsdienst en wetenschap zijn wellicht simpelweg verschillende gebieden, die los (zouden moeten) staan van elkaar.

Is de wereld beter af zonder godsdienst?

Written by Bert Ernste

november 13th, 2015 at 6:29 am

Titus Brandsma Gedachteniskerk

2 comments

Foto van entree van kerk

Nijmegen 2013

Entree van de Titus Brandsma Gedachteniskerk gewijd aan Titus Brandsma, een priester die zich verzette tegen de Duitse bezetting van Nederland en later de dood vond in concentratiekamp Dachau.

Meer foto’s

Written by Bert Ernste

december 15th, 2013 at 8:18 am

Doorgeschoten dominees en fundamentalistische moslims

18 comments

Een doorgeschoten dominee in de Verenigde Staten heeft ten overstaan van zijn volgelingen – wel dertig! – een koran verbrand. Dat leidde in Afghanistan tot een heftige reactie aangevuurd door doorgeschoten imams. Daarbij vielen doden.

De fundamentalistische moslims, die menen dat ze onschuldige mensen mogen doden, als een doorgeschoten dominee een koran verband in de VS, sporen natuurlijk niet. Ze voelen zich aangevallen in hun geloof en dat is voor hen een vrijbrief voor geweld tegen mensen, die er helemaal niets mee te maken hebben.

Religie, geloof, heeft een enorm groot nadeel: gelovigen menen dat hun geloof het enige ware is. Gelovigen menen over een absolute, hogere waarheid te beschikken, die niet ter discussie staat – het is nu eenmaal geloof.

Wie streng in de leer is, meent op grond van die vermeende hogere waarheid dat mensen die niet hetzelfde geloven hartstikke fout zijn en kijken op hen neer. Wie héél erg streng in de leer is, fundamentalistisch, meent dat de ongelovigen (in hun definitie) slecht – of nog erger zijn.

Er zijn fundamentalisten, zoals die in Afghanistan, die menen dat hun geloof een vrijbrief is tot het doden van onschuldige burgers. In de VS menen sommige christelijke fundamentalisten dat ze abortusartsen mogen vermoorden. In Noord-Ierland meenden fundamentalistische katholieken en protestanten dat ze de andere groep mochten uitmoorden, kinderen incluis.

De dominee in de VS, die de koran verbrandde, gebruikte zijn vrijheid van meningsuiting. In beginsel mag hij. Dat hij meende dat te moeten doen op een provocerende manier, waarvan hij wist dat deze tot doden zou kunnen leiden, is onverantwoordelijk. Protest mag provoceren, maar niet ten koste van alles.

Vele malen ernstiger is natuurlijk dat geloof in het eigen religieuze gelijk kan leiden tot de overtuiging dat je onschuldige mensen van een ander geloof mag uitmoorden.

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

april 2nd, 2011 at 12:29 pm