Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘irak’ tag

Oorlog is nog erger dan je denkt

leave a comment

Detail van Picasso's schilderij GuernicaAl tijdens mijn militaire training (voor mijn dienstplicht) was ik diep onder de indruk van de verschrikkingen van oorlog. Dat zat in ‘details’. We leerden dat het soms moeilijk is om de bajonet terug te trekken uit de buik van de vijand, die je net hebt doorboord. Dan moest je hem van de bajonet aftrappen. Ook de les anti-personeelmijnen was er zo een. We leerden dat er mijnen waren, die als je erop trapte, een meter (buikhoogte) omhoog schoten en dan pas explodeerden. De rondvliegende brokstukken hadden dan dodelijk effect in een cirkel van honderd meter. Gruwelijk, vond ik toen al.

Later las ik boeken over de eerste wereldoorlog, die vreselijke loopgravenoorlog waarin soldaten zich uit de loopgraven omhoog werkten om vervolgens vaak neergemaaid te worden door mitrailleurvuur. Of ten koste van vele doden honderd meter grond wonnen om die de volgende dag tegen eveneens grote verliezen weer te moeten prijsgeven. De Regeneration-trilogie van Pat Barker maakte enorme indruk op mij.

De boeken over de tweede wereldoorlog, die ik las, lieten een minder bloedige oorlog zien, maar dat is natuurlijk een vertekend beeld, mede gevoed door propaganda. Oorlogsmisdaden door de overwinnaars, de geallieerden, zijn zwaar onderbelicht, maar wel te vinden: hier en hier. De wreedheden aan Duitse en Japanse kant werden natuurlijk breed uitgemeten.

Tijdens de zogenoemde politionele acties in Nederlands Indië, toen Nederland het onafhankelijkheidsstreven van de Indonesiërs trachtte te onderdrukken, liet ons land zich trouwens ook niet onbetuigd, al wordt dat nog steeds -grotendeels- onder tafel geveegd.

Indrukwekkend was ook The sorrow of war, a novel of North Vietnam van Bao Ninh, een van de eerste romans uit Vietnam over die akelige oorlog die de Verenigde Staten meenden te moeten voeren in de strijd tegen het communisme. Als je zo’n boek leest, besef je hoe zeer ons beeld van het wereldgebeuren bepaald wordt door een westerse manier van kijken, gesteund door Hollywood. Bao Ninh liet zien en vooral invoelen hoe vreselijk de Vietnamoorlog was geweest voor de Vietnamezen.

Op 15 januari 2013 verschijnt een nieuw boek over de verschrikkingen die de VS mede namens ons aanrichtten in Vietnam: Kill Anything that Moves: The Real American War in Vietnam van Nick Turse. Turse interviewde talloze Vietnamezen om een beeld te krijgen hoe de oorlog was voor de andere kant. Daaruit rijst het beeld dat de Vietnamoorlog nog veel erger was dan we weten. Oorlogsmisdaden zoals het beruchte My Lai, een dorp dat werd uitgemoord, zijn geen incidenten.

Een van de geïnterviewden stelt Turse een pertinente vraag:

“As I was wrapping up my interview, Pham Thang asked me about the purpose of the last hour and a half of questions I’d asked him. Through my interpreter, I explained that most Americans knew next to nothing about Vietnamese suffering during the war and that most books written in my country on the war years ignored it. I wanted, I told him, to offer Americans the chance to hear about the experiences of ordinary Vietnamese for the first time. ‘If the American people know about these incidents, if they learn about the wartime suffering of people in Vietnam, do you think they will sympathize?’ he asked me.”

Ik ben er niet gerust op …

In dit zeer lezenswaardige artikel trekt Nick Turse parallellen met de oorlog in Irak. Er is weinig veranderd. Lees ook deze indringende bespreking van het boek van Turse.

Oorlog is nog véél erger dan je denkt en ontspoort -klaarblijkelijk- altijd.

Meer opinie

Nederland als schoothondje van de Verenigde Staten

6 comments

Oud-premier Balkenende is al eens het schoothondje van de Amerikaanse president Bush genoemd, omdat hij Nederland slaafs achter de Verenigde Staten aanlopend de Irakoorlog inloodste.

Ook de huidige regering in Den Haag wil maar wat graag doen wat de Verenigde Staten vragen. De nieuwe Afghanistanmissie met zijn schier onmogelijke Nederlandse (of liever Haagse) invulling om maar mee te kunnen doen is er een voorbeeld van.

Ook is Nederland graag bereid om eigen burgers uit leveren aan de Verenigde Staten, als die daar om vragen. Minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal heeft al gezegd dat een verzoek om uitlevering van Robert Gonggrijp, betrokken bij Wikileaks, te zullen overwegen. Formeel een juist antwoord, maar het ontbreken van een verdediging van de vrijheid van meningsuiting dan wel van klokkenluiders, spreekt boekdelen. Gonggrijp speelde een rol bij het uitlekken van een video, waarop de zien is hoe de Amerikaanse strijdkrachten in Irak een journalist van Reuters ombrengen.

Het argument voor uitlevering aan de Verenigde Staten is altijd dat het land garanties geeft voor een goede rechtsgang. Dat zijn niet bijster overtuigende garanties, als je kijkt naar de schandalige behandeling van de militair Bradley Manning, die duizenden geheime documenten lekte, waar Gonggrijp een rol bij speelde. Manning werd tot voor kort zonder kleren in isolement gehouden, elk uur gewekt en ga zo maar door. Let wel, hij is nog nergens voor veroordeeld. Ook de jarenlange detentie zonder proces van terrorismeverdachten (velen onschuldig!) in Guantanamo Bay spreekt boekdelen over de rechtsgang in de Verenigde Staten.

Nederland zou dus niet zo klakkeloos moeten meewerken met de Amerikaanse justitie.

De IJslandse parlementariër Birgitta Jónsdóttir beschuldigt de Nederlandse regering ervan dat die te weinig doet om Gonggrijp te beschermen. Zij is de drijvende kracht achter het Icelandic Modern Media Initiative (IMMI), een pakket wetsvoorstellen voor meningsuiting, vrijheid van informatie en vrijheid van media.

Op 3 mei aanstaande, de Internationale Dag van de Persvrijheid, geeft Jónsdóttir de persvrijheidslezing onder de titel ‘Veiligheid versus Openheid’. Aanvulling 4 mei 2011: tekst van de lezing.

Meer Nederland

Written by Bert Ernste

april 29th, 2011 at 8:35 am

Bewijzen Irakoorlog om olie schokken toch nog

8 comments

Wie enigszins de berichtgeving volgt, wist het al, maar als dan de bewijzen komen, schokt het opnieuw: de Irakoorlog was om olie en niet vanwege de vermeende dreiging, die dictator Saddam Hussein voor het Westen was.

Het was bekend dat de ‘bewijzen’ voor massavernietigingswapens van Irak gemanipuleerd waren. Bekend was ook dat de bewering dat Saddam Hussein iets met al-Qaïda of de aanslagen op het World Trade Centre in New York te maken had, door de regering Bush gelogen was.

We konden dus op onze vingers natellen dat het om de olie ging en daar is nu ook bewijs van. (Bericht NRC | Bericht The Independent) De Britse regering probeerde maanden vóór de invasie van Irak (2003) de oliebelangen veilig te stellen voor de Britse oliemaatschappijen.

Ondanks alles wat we wisten, is het toch weer schokkend te constateren dat de zogenaamd beschaafde wereld, die wij denken te zijn, ten oorlog trok en dood en verderf zaaide uit economisch eigenbelang. Met steun van Nederland. Onze steun.

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

april 19th, 2011 at 1:37 pm