Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘moslim’ tag

Draaiende derwisj | Whirling dervish

one comment

Foto van pop van derwisj in plantenbak

Istanbul (Turkije) 2014

Een ‘draaiende derwisj’, althans een pop van zo’n derwisj.

Een derwisj of in het Engels: dervish is een soefi moslim, die zich wijdt aan een ascetisch leven zonder rijkdom. De draaiende derwisjen dansen zich tot een religieuze extase. Meer op Wikipedia.

Written by Bert Ernste

juli 28th, 2016 at 5:28 am

Bestaan er gematigde fundamentalisten?

one comment

Vandaag op Nrc.nl:

Marokkaanse fundamentalisten winnen parlementsverkiezingen. <…> De gematigde islamistische oppositiepartij PJD heeft de parlementsverkiezingen in Marokko gewonnen.

Gematigde fundamentalisten? Dat is een contradictio in terminis.

Meer mediacommentaren

Written by Bert Ernste

november 26th, 2011 at 3:31 pm

Doorgeschoten dominees en fundamentalistische moslims

18 comments

Een doorgeschoten dominee in de Verenigde Staten heeft ten overstaan van zijn volgelingen – wel dertig! – een koran verbrand. Dat leidde in Afghanistan tot een heftige reactie aangevuurd door doorgeschoten imams. Daarbij vielen doden.

De fundamentalistische moslims, die menen dat ze onschuldige mensen mogen doden, als een doorgeschoten dominee een koran verband in de VS, sporen natuurlijk niet. Ze voelen zich aangevallen in hun geloof en dat is voor hen een vrijbrief voor geweld tegen mensen, die er helemaal niets mee te maken hebben.

Religie, geloof, heeft een enorm groot nadeel: gelovigen menen dat hun geloof het enige ware is. Gelovigen menen over een absolute, hogere waarheid te beschikken, die niet ter discussie staat – het is nu eenmaal geloof.

Wie streng in de leer is, meent op grond van die vermeende hogere waarheid dat mensen die niet hetzelfde geloven hartstikke fout zijn en kijken op hen neer. Wie héél erg streng in de leer is, fundamentalistisch, meent dat de ongelovigen (in hun definitie) slecht – of nog erger zijn.

Er zijn fundamentalisten, zoals die in Afghanistan, die menen dat hun geloof een vrijbrief is tot het doden van onschuldige burgers. In de VS menen sommige christelijke fundamentalisten dat ze abortusartsen mogen vermoorden. In Noord-Ierland meenden fundamentalistische katholieken en protestanten dat ze de andere groep mochten uitmoorden, kinderen incluis.

De dominee in de VS, die de koran verbrandde, gebruikte zijn vrijheid van meningsuiting. In beginsel mag hij. Dat hij meende dat te moeten doen op een provocerende manier, waarvan hij wist dat deze tot doden zou kunnen leiden, is onverantwoordelijk. Protest mag provoceren, maar niet ten koste van alles.

Vele malen ernstiger is natuurlijk dat geloof in het eigen religieuze gelijk kan leiden tot de overtuiging dat je onschuldige mensen van een ander geloof mag uitmoorden.

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

april 2nd, 2011 at 12:29 pm

Generaliseren is onnozel

leave a comment

Internet zou de zwijgende meerderheid een democratische stem geven. Iedereen kan nu zijn of haar mening kwijt op fora, blogs, twitter, facebook, hyves en ga zo maar door. Prachtig.

Het lijkt echter alsof we op school niets geleerd hebben. Op internet generaliseren velen er lustig op los, alsof ze niets snappen statistiek. Als je beide buurmannen ingenieur zijn, wil dat nog niet zeggen dat alle buurmannen in Nederland ingenieur zijn. “Ja, logisch”, zegt iedereen.

De grote meerderheid is echter niet in staat dezelfde logica toe te passen op bijvoorbeeld islamitische buurmannen. Wie wat fora bekijkt over islamieten in Nederland en Europa, ziet meteen dat de meest grove generalisaties gemeen goed zijn.

De terroristen van de aanslagen op de twin towers in New York, op de metro in London en de treinen in Madrid, waren moslims. Moslims zijn echter in overgrote meerderheid geen terroristen, net zo min als in bovenstaand voorbeeld alle buurmannen ingenieur zijn. Hoewel net zo logisch, kunnen talloze mensen blijkbaar deze stap blijkbaar niet maken.

Zo zijn er op forums over Brazilië mensen die op dezelfde manier beweringen doen als “alle Braziliaanse vrouwen zijn hoeren, die op je geld uit zijn”. Wie een reis boekt naar bijvoorbeeld Fortaleza (CE) en daar het feestcircuit induikt zal heel wat garotas de programa tegen komen (meisjes met wie je optrekt, uit gaat, leuke dingen doet en seks hebt – dus niet louter seks). Een groot aantal daarvan zouden wat graag een rijke Europeaan aan de haak slaan. Zie ook Goudzoeksters.

Wie vervolgens denkt dat alle Braziliaanse vrouwen hoeren zijn, zit er niet alleen helemaal naast, maar heeft klaarblijkelijk op school niets geleerd.

Maart 2010

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

januari 21st, 2011 at 8:50 pm