Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘onstaan aarde’ tag

Godsdienst als beginsel van wetenschap?

one comment

Foto van planten in vensterbank en gevelsteen

Utrecht 2014

“De vreeze des Heeren is het beginsel der wetenschap”, zo stelt deze gevelsteen aan de hand van de bijbel.

Godsdienst en wetenschap hebben een moeizame relatie, lijkt mij, als ik denk aan het kerkelijk ongeloof in Galilei, die begreep dat de aarde om de zon draait en niet andersom. De moeizame omgang van veel kerkgenootschappen met de wetenschappelijke inzichten in de evolutie van mens, dier en plant en met de inzichten over het ontstaan van de aarde zijn een ander voorbeeld van de botsing tussen denkwerelden.

De vrees voor god als uitgangspunt voor wetenschap, zoals de gevelsteen wil, lijkt in elk geval echt ongezond.

Godsdienst en wetenschap zijn wellicht simpelweg verschillende gebieden, die los (zouden moeten) staan van elkaar.

Is de wereld beter af zonder godsdienst?

Written by Bert Ernste

november 13th, 2015 at 6:29 am