Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘stedenbouw’ tag

Reflectie

leave a comment

Foto van reflectie van gebouw in ander, glazen gebouw

Utrecht 2013

Meer foto’s

Written by Bert Ernste

april 21st, 2014 at 6:38 am

‘De Inktpot’ Utrecht

leave a comment

Foto van gebouw 'De Inktpot'

Utrecht 2013

‘De Inktpot’ is het grootste bakstenen gebouw van Nederland. Er zijn 22 miljoen stenen voor gebruikt. Het is gebouwd tussen 1918 en 1921 door de Nederlandse Spoorwegen.

Uit Wikipedia: “Vanwege de schaarste na de Eerste Wereldoorlog werd de bouw door de NS in eigen hand genomen. Twee steenfabrieken, een houtbedrijf en drie schepen werden aangekocht. Aangezien er 4000 kubieke meter eikenhout nodig was, werd tevens een Limburgs bos gekocht. In verband met de schaarste van bouwmaterialen, werden voor de fundering van het gebouw voor 21 kilometer aan oude spoorstaven gebruikt.”

Meer foto’s

Written by Bert Ernste

april 20th, 2014 at 6:49 am

Korte Rozendaal Utrecht

leave a comment

Foto van straatje

Utrecht 2013

Meer foto’s

Written by Bert Ernste

april 19th, 2014 at 6:47 am

Straatje Utrecht

leave a comment

Foto van doodlopende steeg

Utrecht 2013

Meer foto’s

Written by Bert Ernste

april 18th, 2014 at 6:12 am

Modderlawines Rio de Janeiro: stadsontwikkeling hard nodig

leave a comment

Foto krottenwijkEerder vroeg ik mij af of Rio de Janeiro de miljoenen die gemoeid zijn met grote evenementen als de wereldkampioenschappen voetbal (2014) en de Olympische Spelen (2016) niet beter zou kunnen besteden aan het ontwikkelen van de arme stadsdelen (favelas).

De regen van de afgelopen dagen met de daarmee gepaard gaande modderlawines en (tot nu toe) bijna tweehonderd slachtoffers in de deelstaat Rio de Janeiro onderstrepen de noodzaak tot stadsontwikkeling op pijnlijke wijze.

Zo kwam in Niteroi, een gemeente tegenover Rio de Janeiro, een helling naar beneden, die enkele tientallen huizen heeft bedolven. Naar de slachtoffers wordt nog gezocht. Het ging om een voormalige vuilnisbelt, waarop illegale bouw plaats vond. Een voormalige vuilnisbelt is zeer onstabiel, vanwege het rottingsproces van het vuilnis.

Cynici zeggen nu dat de armen daar maar niet hadden moeten bouwen, ze wisten dat het niet mocht. Het pijnlijke feit is evenwel dat de overheid in twintig jaar niets heeft gedaan om deze illegale bouw te verhinderen. Het gebied stond zelfs niet op de kaarten als risicogebied. De armen hebben meestal weinig keus, er wordt veel te weinig gebouwd in de goedkope sector.

Het gebrek aan beleid om bouw in risicogebieden, illegaal of niet, tegen te gaan, is in Brazilië wijd verbreid. Eerder dit jaar vergden modderlawines in de deelstaat São Paulo ook tientallen doden, vaak om dezelfde reden: illegale en door de overheid gedoogde bouw in risicogebieden.

In het geval van de deelstaat Rio de Janeiro blijkt de deelstaatregering ook nog eens geld dat begroot was voor stadsontwikkeling in kas te hebben gehouden.

Een groots opgezet plan om de informele wijken rond de steden van Brazilië te ontwikkelen, daar riolering en bestrating aan te leggen, risicogebieden leeg te maken en voor de bouw van alternatieve, goedkope woningen is zeer hard nodig. Brazilië kent economische groei, er zijn dus middelen voor. Waarom die besteden aan grote evenementen, die niet blijvend zijn, als er nog zo veel permanente problemen opgelost moeten worden?

April 2010

Meer Brazilië

Written by Bert Ernste

januari 25th, 2011 at 9:37 am