Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘terrorisme’ tag

Media onkritisch over terreurdreiging

leave a comment

Foto kop uilDe media laten het afweten als het gaat om terreurdreiging. Ze slikken de beweringen van de veiligheidsdiensten voor zoete koek. Raar dat we de ene dag horen van een afgeluisterd tweegesprek dat de volgende dag een conference call blijkt te zijn. Nou ja ‘blijkt’, we moeten het maar aannemen.

Zijn de media veel te meegaand bij het publiceren van die druppelsgewijze informatie van de veiligheidsdiensten (zo houd je het lekker in het nieuws), ze gaan ook veel te weinig in op de motieven van de potentiële aanslagplegers. Zouden wij misschien ook radicaliseren, als de VS in de jacht op terroristen drone-aanvallen zouden doen op Amsterdam Oost?

Rob Wijnberg formuleert het scherp in zijn column Waarschuwing.

Meer mediacommentaren

Written by Bert Ernste

augustus 9th, 2013 at 7:23 pm

Bin Laden had berecht moeten worden

5 comments

Er klinkt nogal wat triomfalisme door in de commentaren op de dood van Osama Bin Laden. President Obama beweerde dat “recht was gedaan”. Sinds wanneer is het zonder proces executeren van een misdadiger “recht doen”?

Het zou kunnen dat het doodschieten van Bin Laden in het vuur van de actie onvermijdelijk was, maar in de eerste berichten is de indruk gewekt dat de dood van Bin Laden het doel van de missie was.* Een van de argumenten is dat arrestatie, berechting en vonnis te moeilijk waren. Ten principale had dat wel geprobeerd moeten worden, betoogt Geoffrey Robertson, auteur van Crimes Against Humanity. (The Independent – Let op: artikel gaat door onder de lijst related articles.)

Het triomfalisme over de dood van Osama Bin Laden mag dan ook wel ietsje minder.

* Aanvullling: de indruk dat het de opzet was om Bin Laden te doden wordt sterker, nu we horen dat Bin Laden tijdens de actie ongewapend was, in tegenstelling tot wat aanvankelijk werd beweerd.

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

mei 3rd, 2011 at 1:38 pm

Zijn al die veiligheidscontroles normaal?

one comment

We zijn er helemaal aan gewend, aan al die veiligheidscontroles bij grote evenementen en vooral in de luchtvaart. Wie overstapt op een ander vliegtuig, gaat op een reis door diverse van die controles. Laptop uit de tas, riem en horloge af, soms je schoenen uit. Vervelend gedoe. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk goed dat er controle is, gezien de terroristische aanslagen van de laatste jaren.

Jammer is alleen dat we vergeten dat veiligheidscontroles niet normaal zouden moeten zijn. De veiligheidsbeambten zouden daaruit af moeten leiden dat ze, gezien de overlast die ze (moeten) veroorzaken, minder stuurs en onaangenaam hun werk moeten doen. Overigens is dat niet hun fout, maar een fout van hun management, dat vooral uit is op snel geld verdienen met goedkoop personeel dat vaak maar weinig opleiding krijgt. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over het van top tot teen fouilleren van een zesjarig meisje.

Laten we weer beseffen dat we in beginsel vrij moeten kunnen reizen zonder gedoe. Inbreuk daarop is om divers redenen nodig, maar laten we het als een inbreuk en overlast blijven zien. En maak die inbreuk niet erger door die te laten verrichten door overwegend norse veiligheidsbeambten.

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

april 14th, 2011 at 9:12 am

Nederlandse Afghanistan missie, kan dat?

one comment

Met enige verbazing heb ik de discussie over de Nederlandse bijdrage aan de inspanningen in Afghanistan gevolgd. Als ik het goed begrijp wilde de NAVO dat we politieagenten gaan opleiden in zes weken. Vanwege het argument dat je in zes weken alleen maar enkele basisvaardigheden als schieten en dergelijke kunt aanleren, zeker aan analfabeten (terecht argument), gaat Nederland nu een politietraining geven van achttien weken. Daardoor is er tijd voor lesgegeven in taal en schrijfvaardigheden, mensenrechten, wetskennis en goed bestuur. Verder geeft de regering de garantie dat de door Nederland opgeleide politieagenten niet ingezet worden voor militaire acties.

Het lijkt hoogst twijfelachtig dat die laatste garantie gegeven kan worden. Niet alleen valt de politietraining onder de NAVO, een militaire organisatie, maar in de verwarrende situatie van Afghanistan lijkt zo’n garantie niet handhaafbaar.

Nog veel vreemder lijkt mij het idee dat Nederland met zijn relatief geringe bijdrage in Afghanistan een geheel eigen opzet mag kiezen voor de politietraining. Een cursus van zes of achttien weken maakt nogal een verschil. Geloven wij nu echt dat er straks alleen in de provincie Kunduz, waar de Nederlanders gaan opereren, goed opgeleide politieagenten zijn, terwijl overal elders de cursus van zes weken wordt gegeven, die de NAVO voor ogen stond?

Aanvulling februari 2011: Er zijn nog steeds niet genoeg trainers voor de Afghaanse politie gevonden (NRC) en Nederland krijgt de ruimte de training drie keer zo lang te maken? Ook de berichten uit Afghanistan lijken te bevestigen dat het gaat om Haagse afspraken, die in Afghanistan totaal onrealistisch zijn.

28 maart 2011: de Navo ziet niets in een eenzame Nederlandse aanpak tussen de rest, wat vervolgens weer wordt ontkend. Vreemd: de nieuwsberichten spreken nu van politietrainingen van acht in plaats van zes weken, maar Groen Links had toch achttien weken bedongen?

Meer commentaren

Januari 2011

Written by Bert Ernste

februari 15th, 2011 at 8:35 pm

Doorgeslagen terrorismebestrijding

leave a comment

Vlak voor kerst pakte de Nederlandse politie twaalf Somalische terreurverdachten op. Zes zijn er inmiddels vrij. Het begint er op te lijken dat de aanwijzingen voor een mogelijke terroristische aanslag flinterdun waren. Te begrijpen valt dat je, als je een mogelijke aanslag wilt voorkomen, niet altijd kunt wachten totdat je helemaal zeker bent van de zaak. Het lijkt er echter op dat de Algemene Inlichtingen- en Vreemdelingendienst (AIVD) de verkregen informatie niet naar waarde heeft weten te schatten.

Het deed mij denken aan de twee vermeende terroristen, die jaren geleden met zwart gemaakte skibrillen* op uit een internationale trein werden gehaald bij Amsterdam Centraal. De enige aanwijzingen waren dat medereizigers hun gedrag vreemd vonden en dat ze Arabisch gekleed waren. Ze waren enkele malen richting toilet gegaan met hun bagage. Naar later bleek om te bidden.

Het is in dit soort gevallen een dilemma wanneer je moet ingrijpen, maar het komt wel erg vaak voor dat terrorismezaken op niets uitdraaien. Volgens cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) is tussen 2004 en 2008 nog geen kwart van de aangehouden terreurverdachten ook daadwerkelijk veroordeeld voor het beramen van een aanslag: 27 van de 113. Terreurzaken leidden daarmee beduidend minder vaak tot veroordelingen dan bij strafzaken in het algemeen. Het OM begint jaarlijks circa 260.000 strafzaken. Ruim de helft komt voor de rechter. In meer dan 90 procent van de zaken volgt een veroordeling. (Bron: NRC 27 december 2010)

* Zijn die zwarte skibrillen om de verdachten te intimideren? De route van het Centraal Station naar het politiebureau in Amsterdam is bij mijn weten niet geheim.

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

februari 15th, 2011 at 10:13 am

Posted in Nederland

Tagged with ,

VS eisen geen bouwstop meer in door Israel bezette gebieden

leave a comment

Israel houdt tegen internationaal oorlogsrecht en talloze VN-resoluties in nog steeds Palestijns gebied bezet. Erger, Israel bouwt daar vele nederzettingen, ook weer tegen elke vorm van internationaal recht in. Nog erger, Israel gijzelt de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden, blokkeert en saboteert de economische opbouw daar en ga zo maar door. Informatie van Israelische militairen over de bezetting.

Resultaat: een uiterst vruchtbare voedingsbodem voor het kweken van terroristen. Het is evident dat de regering van Israel geen vrede wil. Het verzet van de Palestijnen is meer dan begrijpelijk, wat niet betekent dat alle vormen van verzet steun verdienen.

Tot nu toe drongen de VS altijd aan op een bouwstop in de bezette gebieden. Heel geloofwaardig was dat standpunt niet, want echte druk oefenden de VS nooit uit op Israel. De miljardensteun aan wapens, die Israel krijgt, ging bijvoorbeeld altijd gewoon door. Nu dringen de Verenigde Staten zelfs niet meer aan op die bouwstop in de bezette gebieden (NRC). Dat is steun aan een rogue nation (schurkenstaat). De Verenigde Staten pleegden de invasie van Irak voor heel wat minder.

De wereld is diep gezonken.

Meer commentaren

December 2010

Written by Bert Ernste

februari 13th, 2011 at 8:11 pm

Angst regeert ook op koninginnedag

leave a comment

Gevelsteen leeuwKoninginnedag. Feest. Nou ja, feest? De televisie laat zien hoe veel veiligheidsmaatregelen genomen zijn, zowel bij de herdenking in Apeldoorn aan de vooravond van koninginnedag, als in Zeeland waar de koninklijke familie koninginnedag viert.

Allemaal naar aanleiding van de gestoorde man, die vorig jaar op de koninklijke stoet in probeerde te rijden.

Is dat nu reden om al die veiligheidsmaatregelen zo op te voeren? De actie vorig jaar was een eenmansactie. De dader is dood. Denken de veiligheidsdiensten nu echt dat we ons vanaf nu altijd en eeuwig moeten op voorhand moeten wapenen tegen individuele dwazen?

Het enige argument om de veiligheid rond koninginnedag op te voeren is de mogelijke voorbeeldwerking van de eenmansactie van vorig jaar. Die zou mensen op ideeën kunnen brengen. Maar is die kans nu zo groot dat er tonnen moeten worden uitgegeven om de plaats van de festiviteiten te veranderen in een vesting? Absolute veiligheid is onmogelijk, probeer die dan ook niet na te jagen.

Veiligheidsmaatregelen zijn nodig, maar we slaan vreselijk door. De veiligheidsdiensten maken zich graag breed en dat lukt beter als we angstig zijn. Bang word je vanzelf, als je al die veiligheidsmaatregelen ziet.

April 2010

Meer korte notities Nederland

Written by Bert Ernste

januari 27th, 2011 at 1:10 pm

Generaliseren is onnozel

leave a comment

Internet zou de zwijgende meerderheid een democratische stem geven. Iedereen kan nu zijn of haar mening kwijt op fora, blogs, twitter, facebook, hyves en ga zo maar door. Prachtig.

Het lijkt echter alsof we op school niets geleerd hebben. Op internet generaliseren velen er lustig op los, alsof ze niets snappen statistiek. Als je beide buurmannen ingenieur zijn, wil dat nog niet zeggen dat alle buurmannen in Nederland ingenieur zijn. “Ja, logisch”, zegt iedereen.

De grote meerderheid is echter niet in staat dezelfde logica toe te passen op bijvoorbeeld islamitische buurmannen. Wie wat fora bekijkt over islamieten in Nederland en Europa, ziet meteen dat de meest grove generalisaties gemeen goed zijn.

De terroristen van de aanslagen op de twin towers in New York, op de metro in London en de treinen in Madrid, waren moslims. Moslims zijn echter in overgrote meerderheid geen terroristen, net zo min als in bovenstaand voorbeeld alle buurmannen ingenieur zijn. Hoewel net zo logisch, kunnen talloze mensen blijkbaar deze stap blijkbaar niet maken.

Zo zijn er op forums over Brazilië mensen die op dezelfde manier beweringen doen als “alle Braziliaanse vrouwen zijn hoeren, die op je geld uit zijn”. Wie een reis boekt naar bijvoorbeeld Fortaleza (CE) en daar het feestcircuit induikt zal heel wat garotas de programa tegen komen (meisjes met wie je optrekt, uit gaat, leuke dingen doet en seks hebt – dus niet louter seks). Een groot aantal daarvan zouden wat graag een rijke Europeaan aan de haak slaan. Zie ook Goudzoeksters.

Wie vervolgens denkt dat alle Braziliaanse vrouwen hoeren zijn, zit er niet alleen helemaal naast, maar heeft klaarblijkelijk op school niets geleerd.

Maart 2010

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

januari 21st, 2011 at 8:50 pm

De angst heerst

leave a comment

Gevelsteen leeuwenkopDe VVD vindt dat de politie mensen overal en altijd moet kunnen fouilleren, ook als er geen verdenking tegen hen bestaat. Het klinkt stoer, maar de effectiviteit van preventief fouilleren staat allerminst vast. Bij de algemene identificatieplicht is verder gebleken dat de politie, als ze eenmaal een machtsmiddel heeft, dat ook gebruikt en misbruikt. De politie vroeg in veel gevallen ten onrechte om identificatie, zo bleek bij de rechter. Gegarandeerd dat dat nog veel vaker voorkomt dan we weten, want niet iedereen stapt voor zoiets naar de rechter. De politie de vrijheid geven om te fouilleren zonder daar beperkingen aan te stellen is dus uiterst onverstandig. De VVD wil zich blijkbaar profileren als de partij van law and order.

Wat is ons landje doorgeschoten op het gebied van veiligheid. Sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001 en de idiote ‘oorlog’ van Bush tegen het terrorisme is de westerse wereld met Nederland als ijverigste jongetje van de klas het spoor goed bijster. De vingerafdrukken in het nieuwe paspoort bewaart de Nederlandse overheid in een centraal bestand (geen vereiste van de Europese Unie) met alle gevaren van dien. Bel- en internetgevens van iedere burger worden extra lang bewaard. Nederland is kampioen in telefoons afluisteren. De effectiviteit van al die maatregelen is twijfelachtig, maar elk incident wordt aangegrepen om meer maatregelen te nemen, ook als die een inbreuk zijn op de privacy. De bodyscan op Schiphol werd snel doorgedrukt naar aanleiding van een aanslagpoging.

Van een evenwichtige belangenafweging tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheidsmaatregelen is al lang geen sprake meer. Ook bij de invoering van de OV-chipkaart en het elektronisch patiëntendossier komt de bescherming van de privacy er zeer bekaaid vanaf. Nederland, waar ben je mee bezig? Het is uiterst dom om maatregelen te baseren op incidenten. Angst is een slechte raadgever.

Maart 2010

Meer commentaren Nederland

Written by Bert Ernste

januari 14th, 2011 at 9:48 pm